เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

ความคิดเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 จากความคิดที่ว่า เราชอบบริการ จึงเริ่มต้นกับการใช้ชื่อว่า ร้าน โอ.เค. จากวันนั้นจนถึงวันนี้ เรายังคงยึดถือความคิดของเราในการบริการอย่างเต็มที่และเต็มใจพยายามที่จะสร้างความพึงพอใจมาเป็นอันดับ 1 ด้วยการบริการงานอย่างเต็มกำลัง โดยคิดว่าลูกค้าคือคนสำคัญ จนมีลูกค้าบอกกับเราว่า เราตั้งชื่อร้านว่า โอ.เค. และทำงานได้โอเคเหมือนกับชื่อร้านของเรา

สโลแกนของเราคือ

“สินค้าต้องตา ราคาต้องใจ”